Word wakker....we worden bestolen en bedrogen  !!! AOW uitstel is diefstal en bedrog, sluit u bij ons aan dan draaien we dit collectief terug !

Krijgt of heeft u recht op pensioen ? Dan vervalt straks uw recht op AOW. De kosten voor de AOW kunnen straks niet meer betaald worden en daarom is men nu reeds bezig om u langer te laten doorwerken om zodoende het recht op AOW uit te stellen. U weet.....van uitstel........komt afstel.  Krijgt u over 5 jaar b.v. € 1400 pensioen dan heeft u geen recht meer op  een uitkering ingevolge de Volksverzekering AOW. U heeft immers al voldoende om van te leven ! De AOW is immers ooit ingesteld om ouderen te voorzien van voldoende inkomen. U en ik worden belogen en bedrogen, maar niets aan de hand, het geld is allang binnen en u...?   gewoon doorwerken..................tot u erbij neer valt !

Krijgt u pensioen via het ABP ? steun dan mijn kandidaatschap voor het verantwoordingsorgaan (toezicht en verantwoording van het ABP bestuur) en ik zal uw belangen behartigen binnen het ABP. Ik heb daartoe wel minimaal 500 steunende ABP leden nodig. Geef uw naam en ABP nummer per email aan mij door en ik zend u de lijst toe en alle overige gewenste informatie.

In Duitsland heeft men de pensioenleeftijd ook ietsje verhoogd. Maar bijna alle Duitsers gaan voordien met vervroegd pensioen en krijgen dan iets minder pensioen. Maar ook als je al 45 jaar gewerkt heb, krijg je pensioen, dat is in Nederland ook niet. Ben je b.v. 61 jaar nu (01-11-2016) en begon je op je 16e met werken (wat niet ongebruikelijk was in de beginjaren 70) dan moet je dus nu door tot bijna je 68e jaar en heb je meer dan 51 jaar gewerkt voor je AOW krijgt. Dit terwijl de AOW oorspronkelijk een ouderdoms voorziening was maar later een verplichte collectieve verzekering werd. Kennelijk heeft de heer Kamp goed gekeken naar hoe verzekeringsmaatschappijen werkten. Betalen, betalen maar nooit uitkeren, haha de heer Kamp was kennelijk goed op school in naailes ! Dat is in geen enkel welvarend land op de wereld zo, zelfs niet in ontwikkelingslanden. Mensen we worden massaal bestolen (want u heeft altijd de premie betaald) en laten dit allemaal gebeuren. Wie bepaalt dit allemaal ? Mensen met een riant inkomen of politici die pas op hun 35e begonnen met werken. Sluit u aan bij NIGT en we gaan een front maken en deze diefstal ongedaan maken.